Емитер - Списание за наука и техника Емитер - Списание за наука и техника

-

::Импресум ::Претплата ::Услуги ::Маркетинг ::Соработка ::Контакт

Пребарување:
Најава:
Email: Лозинка: Регистрирај се

E-Prodavnica

OnlineBroj

Sorabotka

ЕМИТЕР
Македонско списание за популаризација и примена на науката и техниката
ISSN 1409-5335 ; UDK 001 62


Издавач:
Друштво за развој на научно-техничка култура "ЕМИТЕР" д.о.о.
ул. Петар Манџуков бр. 50-б, Скопје
e-mail: emiter@unet.com.mk

Директор и главен и одговорен уредник:
Слободан Таневски
e-mail: urednik@emiter.com.mk

Редакциски колегиум:
Слободан Таневски, Владимир Филевски, Емилијан Иљоски и Зоран Ивановски

Постојани соработници:
Петар Аврамовски, Томе Скендеровски, Наташа Божиновска, Петар Николовски, Петар Лагудин, Калина Андонова, Стојмир Симјаноски, Зоран Ивановски, Бранко Атанасовски, Емилијан Иљоски

Графичко-техничко уредување:
Невенка Стојановска
e-mail: podgotovka@emiter.com.mk

Секретар на редакцијата:
Виолета Темелковска
e-mail: redakcija@emiter.com.mk

Лектор:
Елена Саздовска

Маркетинг:
Сашко Таневски
e-mail: marketing@emiter.com.mk

Адреса на редакцијата:
Списание ЕМИТЕР
ул. 11 Октомври бр. 38/11, 1000 Скопје
тел: (02) 3115-111, 071/255-704
e-mail: redakcija@emiter.com.mk


Според мислењето на Министерството за култура на Република Македонија бр. 08-5082/2 од 24.07.1995 г., за списанието ЕМИТЕР се плаќа данок по повластена даночна стапка.
Со Решение на Министерството за образование и наука на Р. Македонија бр. 11-13067/5 од 22.10.2014г., се одобрува употреба на списанието ЕМИТЕР во основните и средните училишта.
Добиените материјали за написи (текстови, слики, цртежи и дискети) не се враќаат.
Авторските и издавачките права се заштитени. Забрането е секакво препечатување, копирање, снимање и пренесување, во целост или во делови, без писмена дозвола од издавачот.
Објавените проекти и апликации се наменети само за едукација и лична (некомерцијална) употреба. За какво било нивно комерцијално користење (производство и продажба на ППК, кит комплети, модули и готови уреди) потребно е претходно писмено одобрение од ЕМИТЕР.
Сите објавени написи во списанието се со намера да им помогнат на читателите и претставуваат резултат на искуството и стручното знаење на нашите соработници. Редакцијата ги презема сите неопходни мерки во објавените написи да нема грешки, но сепак тоа не можеме да го гарантираме. Издавачот и авторот не преземаат никаква одговорност во случај на неуспех, материјална штета или несреќа настанати поради која било причина во врска со објавените написи, проекти и совети, ниту пак за нивно незаконско користење.
Редакцијата не гарантира за точноста на објавените реклами и огласи и не презема никаква одговорност во врска со тоа.


Euroimpex

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kabtel

Overnet

Alfaaudio

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.loging.mk

www.fitr.mk

Pretplata

GoEnglishMak

Tehnik Servis

Astronomija

365.com.mk

webparking.com.mk